Nyhet
40 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 88 x 71 mm

Artikelnummer: 19030101

20 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: Ca 65 x 17 mm

Artikelnummer: 16020207

40 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: 70x64 mm

Artikelnummer: 18100112

60 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: 76x114 mm

Artikelnummer: 18100111

10 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: Ca Ø 19 mm

Artikelnummer: 11050402

40 kr
Omonterade gummistämplar

Storlek: Olika storlekar!

Artikelnummer: 18080305

Nyhet
30 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 24 x 33 mm, 24 x 26 mm & 12 x 23 mm

Artikelnummer: 19030407

25 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: Ca 51 x 75 mm.

Artikelnummer: 14091107

25 kr
Omonterad gummistämpel
Storlek: Ca 56 x55 mm.

Artikelnummer: 15090413

25 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 61 x 32 mm.

Artikelnummer: 17030112

20 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: Ca 21 x 29 mm

Artikelnummer: 13100402

60 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: 93x110 mm

Artikelnummer: 18040301

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 36 x 24 mm.

Artikelnummer: 18060319

25 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: Ca 74 x 30 mm.

Artikelnummer: 10110406

25 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: 41x28 mm

Artikelnummer: 18040310

35 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: 22x38 mm, 38x57 mm

Artikelnummer: 18100231

15 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: Ca 10 x 85 mm

Artikelnummer: 11060310

15 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: 20 x 86 mm

Artikelnummer: 11050806

15 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: Ca 11 x 82 mm

Artikelnummer: 11050807

45 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: 25x75 mm, 33x84 mm

Artikelnummer: 18100232

25 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Lukas Lenander

Storlek: Ca 25 x 44 mm

Artikelnummer: 16090222

25 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Lukas Lenander

Storlek: Ca 26 x 56 mm.

Artikelnummer: 16090220

25 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Lukas Lenander

Storlek: Ca 59 x 41 mm.

Artikelnummer: 16090320

Nyhet
75 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 90 x 128 mm

Artikelnummer: 19040527

60 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: 88x81 mm

Artikelnummer: 18100101

30 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: 66x25 mm

Artikelnummer: 18100102

Nyhet
40 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 59 x 92 mm

Artikelnummer: 19030209

20 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: Ca 39 x 26 mm

Artikelnummer: 10080702

15 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: Ca 15 x 57 mm

Artikelnummer: 15030505

5 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: Ca Ø 13 mm

Artikelnummer: 11050403