Nyhet
25 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Karin Andersson, "Kajsaloppan"

Storlek: Ca 27 x 108 mm

Artikelnummer: 19070106

Nyhet
25 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Karin Andersson, "Kajsaloppan"

Storlek: Ca 29 x 98 mm

Artikelnummer: 19070303

Nyhet
25 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Karin Andersson, "Kajsaloppan"

Storlek: Ca 25 x 93 mm

Artikelnummer: 19070304

Nyhet
35 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Karin Andersson, "Kajsaloppan"

Storlek: Ca 32 x 108 mm

Artikelnummer: 19070302

Nyhet
35 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 56 x 103 mm.

Artikelnummer: 19100401

Nyhet
20 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Karin Andersson, "Kajsaloppan"

Storlek: Ca 37 x 32 mm

Artikelnummer: 19070109

Nyhet
20 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Karin Andersson, "Kajsaloppan"

Storlek: Ca 31 x 29 mm

Artikelnummer: 19070110

10 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: Ca Ø 19 mm

Artikelnummer: 11050402

40 kr
Omonterade gummistämplar

Storlek: Olika storlekar!

Artikelnummer: 18080305

Nyhet
35 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Karin Andersson, "Kajsaloppan"

Storlek: Ca 31 x 90 mm

Artikelnummer: 19070104

25 kr
Omonterad gummistämpel
Storlek: Ca 56 x55 mm.

Artikelnummer: 15090413

60 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: 93x110 mm

Artikelnummer: 18040301

Nyhet
35 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Karin Andersson, "Kajsaloppan"

Storlek: Ca 37 x 95 mm

Artikelnummer: 19070103

25 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Lukas Lenander

Storlek: Ca 25 x 44 mm

Artikelnummer: 16090222

25 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Lukas Lenander

Storlek: Ca 26 x 56 mm.

Artikelnummer: 16090220

25 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Lukas Lenander

Storlek: Ca 59 x 41 mm.

Artikelnummer: 16090320

Nyhet
75 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 90 x 128 mm

Artikelnummer: 19040527

40 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 59 x 92 mm

Artikelnummer: 19030209

5 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: Ca Ø 13 mm

Artikelnummer: 11050403

30 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: 55x58 mm

Artikelnummer: 18040327

50 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: 48x130

Artikelnummer: 18040328

Nyhet
35 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Karin Andersson, "Kajsaloppan"

Storlek: Ca 36 x 100 mm

Artikelnummer: 19070102

Nyhet
60 kr
Omonterade gummistämplar

Storlek: Ca, 60 x 79 mm, 52 x 80 mm

Artikelnummer: 19040526

15 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: Ca 21 x 81 mm

Artikelnummer: 11060308

40 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 95 x 77 mm.

Artikelnummer: 17030101

Nyhet
35 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Karin Andersson, "Kajsaloppan"

Storlek: Ca 34 x 100 mm

Artikelnummer: 19070105

Nyhet
25 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Karin Andersson, "Kajsaloppan"

Storlek: Ca 26 x 84 mm

Artikelnummer: 19070305

25 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Lukas Lenander

Storlek: Ca 29 x 64 mm

Artikelnummer: 16090221

Nyhet
50 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 65 x 94 mm

Artikelnummer: 19040416