ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Köpvillkor

Handlar Du hos Gummiapan godkänner Du automatiskt följande köpvillkor:

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med densamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen.

Beställning

Alla beställningar sker via webshopen. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Gummiapan lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Sekretess

När Du som kund lägger Din beställning godkänner Du också att Gummiapan sparar och lagrar kunduppgifter i ett kundregister för behandling av ordrar/beställningar samt ev. kunduppföljning. Gummiapan lämnar ej ut uppgifterna till tredje part. Önskar Du som kund att raderas ur kundregistret är det bara att kontakta Gummiapan. Detta gäller om inget oförutsett inträffar som tex dataintrång, datavirus, stöld etc. som står utanför Gummiapans kontroll.

Bilder

Färgerna som visas på Din dataskärm kan skilja sig från verkligheten.

Priser

Alla priser som anges i webshopen är inklusive 25% moms och bygger på kontant betalning. Med kontant betalning menas direktbetalning genom PayPal.

Frakt | Inrikes

Posten Brev

Vi debiterar faktisk frakt enligt postens tabell:

 • 1-50 g – 18 kr

 • 51-100 g – 36 kr

 • 101-250 g – 54 kr

Väljer Du detta alternativ så ansvarar Gummiapan endast för leveransen fram tills att försändelsen har inlämnats till Posten.

DHL

 • 251-2000 g – 85 kr

 • 2001-5000 g - 99 kr

Paketet är spårbart.

Väljer Du detta alternativ så ansvarar Gummiapan för försändelsen.

Frakt | Utrikes

Vi debiterar faktisk frakt enligt postens tabell:

 • 1-50 g – 128 kr

 • 51-100 g – 146 kr

 • 101-250 g – 172 kr

 • 251-500 g – 197 kr

 • 501-1000 g – 252 kr

 • 1001-2000 g – 292 kr

Försändelsen är spårbar och försäkrad upp till 2000 SEK.

Betalning

Gummiapan har ett betalningsalternativ. När Du gör Din beställning länkas du till PayPal.

Vi innehar F-skatt sedel Organisationsnummer: SE700819399201

Leveranstider

Gummiapan packar och skickar ordern senast dagen efter inkommen order, men det är vår ambition att skicka samma dag! Vid hög belastning kan dock förseningar förekomma.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad fram till den tidpunkt ordern behandlats. Avbeställning efter det att ordern behandlats är ej möjlig. Du som kund är ifall vi behandlat Din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt

Som privatperson har Du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar Du Gummiapan. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Varan skall återsändas i obruten orginalförpackning. Önskar Du returnera något så kontakta alltid Gummiapan först via mail.

Vid köp av en julkalender som är specialtillverkad, förhandsbeställd eller på annat sätt anpassad speciellt för dig så gäller inte ångerrätten.

Reklamationer

Privatpersoner har enligt Konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Returer

Gummiapan förbehåller sig rätten att ersätta en defekt vara med en likvärdig vara. Vid retur måste kunden alltid kontakta Gummiapan först för att få information om hur returen skall göras. Endast obrutna förpackningar godkännes för retur. Återbetalning till beställare sker inom fjorton (14) dagar vid korrekt retur.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Gummiapans sida, som gör att Gummiapan ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Gummiapan befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.