20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 33 x 32 mm

25 kr
Omonterad gummistämpel



Storlek: Ca 42 x 62 mm

20 kr
Omonterad gummistämpel



Storlek: Ca 105 x 20 mm