20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 62 x 20 mm.

Artikelnummer: 16090119

5 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 32 x 2 mm.

Artikelnummer: 14110213

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 73 x 13 mm.

Artikelnummer: 16090127

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 80 x 9 mm.

Artikelnummer: 16090133

10 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 41 x 15 mm.

Artikelnummer: 16090136

25 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 104 x 16 mm

Artikelnummer: 18040224

25 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 80 x 16 mm

Artikelnummer: 18040225

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 69 x 15 mm

Artikelnummer: 18040226

15 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 49 x 19 mm

Artikelnummer: 18040227

15 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 60 x 12 mm.

Artikelnummer: 16090126

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 73 x 22 mm.

Artikelnummer: 17090122

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 62 x 16 mm.

Artikelnummer: 16090137

30 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 67 x 41 mm

Artikelnummer: 18040220

40 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 88 x 42 mm

Artikelnummer: 18040204

25 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 92 x 16 mm

Artikelnummer: 18040222

5 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 18 x 9 mm.

Artikelnummer: 16090128

30 kr
Omonterade gummistämplar

Storlek: Höjden på stämplarna är max 23 mm. Alla texterna ingår!

Artikelnummer: 16090101