15 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: första ca 19 x 7 mm, andra ca 17 x 6 mm, tredje ca 16 x 8 mm, fjärde ca 18 x 10 mm, advent ca 24 x 6 mm

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 22 x 25 mm

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 29 x 36 mm

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 47 x 38 mm

35 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 50 x 86 mm

25 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 54 x 39 mm

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca Ø33 mm

25 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 56 x 32 mm

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 35 x 39 mm