20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 76 x 13 mm

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 98 x 16 mm

30 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 99 x 46 mm.

30 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 64 x 58 mm.

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 55 x 27 mm

20 kr
2 omonterade gummistämplar
(streckad linje för sig)Storlek: Ca 38 x 37 mm

25 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 52 x 40 mm

25 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 82 x 28 mm.

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 65 x 12 mm

5 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 17 x 14 mm