25 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 41 x 69 mm

Artikelnummer: 11060203

50 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 51 x 85 mm

Artikelnummer: 19030802

30 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 66 x 51 mm.

Artikelnummer: 18060301

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 27 x 26 mm.

Artikelnummer: 18060310

50 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 71 x 40 mm.

Artikelnummer: 18080302

15 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 39 x 27 mm.

Artikelnummer: 18080213

10 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 37 x 11 mm.

Artikelnummer: 18080214

30 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 52 x 57 mm.

Artikelnummer: 18060315

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 36 x 18 mm.

Artikelnummer: 18060306

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 52 x 31 mm.

Artikelnummer: 18060305

10 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 22 x 24 mm

Artikelnummer: 18040438

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 41 x 29 mm.

Artikelnummer: 18060304

25 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 24 x 60 mm.

Artikelnummer: 18060303

40 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 63 x 90 mm.

Artikelnummer: 18060311

25 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 50 x 55 mm.

Artikelnummer: 18060314

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 19 x 28 mm.

Artikelnummer: 18060327

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 42 x 32 mm.

Artikelnummer: 17090112

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 35 x 66 mm.

Artikelnummer: 18060302

25 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: 30x60 mm

Artikelnummer: 18040313

10 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 20 x 20 mm.

Artikelnummer: 18060307

30 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 55 x 27 mm.

Artikelnummer: 18080303

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 32 x 24 mm.

Artikelnummer: 18060308

15 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 38 x 16 mm.

Artikelnummer: 18060309

10 kr
Omonterade gummistämplar

Storlek: Ca 13 x 10 mm, 17 x 9 mm.

Artikelnummer: 18060312

50 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 76 x 56 mm.

Artikelnummer: 18080301