35 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Lukas Lenander

Storlek: Ca 69 x 64 mm

Artikelnummer: 20070302

35 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Lukas Lenander

Storlek: Ca 73 x 44 mm

Artikelnummer: 20070203

100 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Matilda Broberg

Storlek: Ca 93x136 mm

Artikelnummer: 20120101

40 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Matilda Broberg

Storlek: Ca 90 x 58 mm

Artikelnummer: 20100312