150 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Lukas Lenander

Storlek: Hela arket är ca 90 x 135 mm

30 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 57 x 56 mm.

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 27 x 53 mm

15 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 17 x 15 mm

15 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 21 x 19 mm

35 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 63 x 61 mm.

30 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 61 x 57 mm.

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 45 x 48 mm

10 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 12 x 34 mm

30 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 52 x 55 mm.

20 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 22 x 32 mm

10 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 27 x 17 mm

20 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: Ca 32 x 23 mm.

15 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Ca 20 x 13 mm

20 kr
Omonterad gummistämpelStorlek: Ca 35 x 28 mm.