40 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Lukas Lenander

Storlek: Ca 53 x 74 mm

Artikelnummer: 20070102

40 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Lukas Lenander

Storlek: Ca 60 x 81 mm

Artikelnummer: 20070103

40 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Lukas Lenander

Storlek: Ca 57 x 79 mm

Artikelnummer: 20070101

50 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Lukas Lenander

Storlek: Ca 75 x 94 mm

Artikelnummer: 20070104

50 kr
Omonterad gummistämpel

Design: Lukas Lenander

Storlek: Ca 86 x 74 mm

Artikelnummer: 20090301