25 kr
Omonterade gummistämplar

Detta är ett minialfabet!Bokstäverna kommer utklippta och sitter alltså inte på en stor platta.
Storlek: Bokstäverna varierar i storlek och därför är det svårt att beskriva storleken.

25 kr
Omonterad gummistämpel

Storlek: Höjden på bokstäverna är ca 3 mm.